ABDURRAHMAN AS-SA'DIY MUFASSIR


Syaikh Abdurrahman As Sa’di
Beliau adalah Al ‘Allamah (seorang yang sangat dalam ilmunya), sangat wara’, zuhud, warisan generasi salaf Syaikh Abu Abdillah Abdurrahman bin Nashir bin Abdillah ibn Nashir ibn Hamd Aal Sa’dy Al-Tamimi Al-Najdy Al-Hanbaly.

Kelahirannya

Beliau dilahirkan di kota ‘Unaizah, Qashim, 12 Muharram 1307H.

Latar Belakang Hidupnya

Beliau dari kecil sudah menjadi yatim-piatu. ibundanya telah meninggal pada tahun 1310, saat beliau masih berumur 4 tahun; ayah meninggal pada tahun 1313H ketika beliau menginjak umur 7 tahun. Lalu beliau diasuh oleh Ibu tirinya, ia memberikan perhatian yang besar kepada beliau, sehingga beliau amat disayanginya melebihi kasih sayangnya kepada anak-anaknya sendiri, demikian pula saudaranya. Kemudian beliau pindah ke rumah abang tertuanya, Hamd. Maka, Hamd –lah yang memelihara dan mendidiknya. Hamd adalah seorang yang shalih, selalu menjaga hafalan Al-Qur'an dan melaksanakannya. Bapanya adalah termasuk dari keturunan ulama, imam masjid di Unaizah, dan sebelum wafatnya ia mewasiatkan kepada anak tertuanya, Hamd, untuk memeliharan beliau.

Mencari Ilmu

Beliau adalah orang yang begitu bersemangat dalam mencari ilmu. Beliau telah hafal Al-Qur'an secara sempurna pada usia 12 tahun. Beliau juga belajar kepada para ulama yang ada di Unaizah dan di kota-kota sekitarnya serta ulama-ulama yang datang dan bermukim di Unaizah. Beliau menghabiskan waktunya untuk belajar dan belajar hingga beliau mampu mencapai ketinggian ilmu yang tiada bandingnya seusianya di zamannya

Akhlaq Beliau

Sejak masa pendidikan awal hingga beranjak remaja, beliau dikenal sebagai seorang yang shalih, menjaga aturan agama, cinta kebaikan, santun kepada orang fakir dan dhuafa. Beliau juga sangat cerdas, suka berdiskusi, tawadhu, santun akhlaqnya dalam bermuamalah baik kepada orang dewasa maupun kawan sebaya dan anak kecil, wara, lagi zuhud.
Beliau pernah ditawar untuk menjadi hakim pada tahun 1360H (usia 53 tahun), namun beliau menolaknya karena kesibukannya dalam masalah ilmu. Beliau sangat berjiwa besar, murah senyum, tidak mudah marah, banyak di berkumpul bersama orang umum maupun kelompok orang-orang tertentu, dan mudah dalam berbahasa kepada orang lain. Pandangan-pandangan beliau sangat dihormati dan didengar oleh pemerintah serta dicintai oleh masyarakat.0 comments:

Blog Widget by LinkWithin
 

MY VISITORS TODAY?